ROBO MINI 8259U

ROBO MINI 8259U

ROBO MINI 8259U

Intel® NUC Kit NUC8i5BEH

RAM 4G - HDD: 500GB

13,290,000₫

Intel® NUC Kit NUC8i5BEH
Intel® Core™ i5-8259U Processor
M.2 and 2.5" Drive Internal Drive Form Factor
HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Graphics Output
117 x 112 x 51mm Chassis Dimensions
RAM: 4GB/2400 NB
HDD:  500GB 2.5'' 
PHỤ KIỆN: Bộ chuột phím